Klageskjema

Vi ønsker fornøyde kunder. Hvis du har en klage, mottar vi gjerne tilbakemeldingen din. Tilbakemelding er viktig for oss for å bli bedre på det vi gjør.

For å sende inn en klage, fyll inn skjemaet under.

Når klagen er sendt inn, får du beskjed om at den er mottatt, og vi forsøker å løse den innen 14 dager. Vi innhenter også relevant informasjon som er nødvendig for å kunne gjøre en god vurdering av saken. Hvis vi ikke klarer å løse problemet innen fristen, holder vi deg oppdatert på status. Kommer vi ikke til enighet, kan du velge å klage til Finansklagenemnda, som er bransjens uavhengige klageorgan, og behandler tvister mellom finansselskap og deres kunder. Les mer på https://www.finkn.no/