Hvordan tenker en investor? Få gode råd til din start-up bedrift.

May 26, 2020
Investor i Dintero og Harper AS gründer Freddy Haraldsen ser ledende teknologikompetanse og forretningsdrevet teknologiutvikling som en kjernekompetanse i Norge, men at Norge også må utvikle flere ben å stå på. Han er en av fire Dintero-investorer vi har intervjuet om akkurat det å investere og hvordan man oppnår gründerdrømmen. ‍

Kort om Freddy

Freddy er 57 år gammel, gift og har to barn på 27 og 30 år, samt ett barnebarn på 2 år og ett på 8 uker. 

Han har mer enn 30 års ledererfaring fra betalingsbransjen, IT og telecom fra selskaper som Telenor, Nets og Harper AS. Han har 10 års erfaring fra toppledelse i Nets der han blant annet var med på å skape norsk infrastruktur som i dag omsettes med stor suksess internasjonalt. Han har også vært med på å skape tjenester og infrastruktur som brukes av hele befolkningen på daglig basis som eFaktura, AvtaleGiro, BankID.

Nå driver han sitt eget selskap, Harper AS, der han leverer rådgivende tjenester. Samtidig tar han styreverv i noen av selskapene han har investert i, som i Datek Wireless AS der han er styreleder. 

Hva var det med Dintero som gjorde at du valgte å investere i selskapet, og hva slags forventninger har du til Dintero i fremtiden?

Jeg har stor tro på Dintero, og jeg ser et stort behov for de tjenestene Dintero leverer. Markedet vokser og jeg ser mange, store etablerte aktører, som er belastet med mye historikk og store ryggsekker. Det er dermed er stort behov for mindre aktører som kan utfordre med topp kompetanse og evne til å bevege seg langt hurtigere med realisering av gode kundeløsninger

Jeg har også stor tro på Daro. Han er den ekte gründertypen, og lever og ånder for dette. Daro er konstant på søken etter gode, praktiske løsninger som kan gjøre hverdagen enklere, og som kan bidra til økt forretning for kundene. Han har topp IT-kompetanse og evnen til å se teknologien i et forretningsperspektiv. Han har også erfaring fra bygging av tilsvarende gründervirksonheter og har evnen til å tiltrekke seg riktig kompetanse og nettverk. 

Du er CEO i ditt eget investeringsselskap. Hvilke andre selskaper har du investert i? Har du noen spesielle kriterier for de selskapene du velger å gå inn i? Finnes det noen fellesnevner? 

Jeg har kun Dintero og Datek i min portefølje. Jeg ønsker å alltid kunne gå inn tidlig i prosessen når jeg først går inn i et selskap. Det er viktig at jeg har dyp forståelse og tro på forretningsideèn og mulighetene i selskapet. Jeg må også ha tro på gründeren / ledelsen i de selskapene jeg går inn i.

Du har lang fartstid fra Fintech-bransjen. Hvilke erfaringer har du gjort deg og hva er det viktigste du føler du har lært fra denne tiden?

Jeg fascineres av norsk grundervirksomhet, men ser at Norge må utvikle flere ben å stå på. Jeg ser også ledende teknologikompetanse og forretningsdrevet teknologiutvikling som en kjernekompetanse i Norge. Det er viktig at vi gir bred og aktiv støtte til alle gründere som har mulighet til å lykkes både nasjonalt og internasjonalt, som er med på å skape spennende norske arbeidsplasser.

De fleste gründere er overoptimistiske i forhold til egen evne til å skape forretning, samtidig som mange av de er for utålmodige til å komme til “store penger”. Min erfaring er at de fleste gründere feiler, samt at noen få med riktige forutsetninger og utgangspunkt når veldig langt.

Hvilke tips har du til de som sitter på en gründerdrøm eller en god ide som de ønsker å få realisert?

Vær tydelig på din egen forretningside. Hva ønsker du å levere? Og til hvem? Bygg en god forståelse for hvilken verdi ditt produkt eller din tjeneste vil ha for kunden, samt hva kunden vil kunne være villig til å betale og med hvilken forretningsmodell. Tenk gjennom hvordan du vil bygge forretningen, og ikke overdimensjonere setup før du har grunnlag for det. Skaff deg riktige investorer/ partnere som kan støtte deg i utviklingen av selskapet/ forretningsideen. 

Og ikke minst: Ha klokkertro på på din egen forretningside og plan, gå all in!