Våre priser

Vi har gjort prisene våre enkle å forstå.
Si opp avtalen akkurat når du ønsker.
Ingen oppstartsavgift.

Transaksjonsgebyr

1,5%*

Månedsavgift

195 kr

Detaljerte transaksjonsgebyrer

Visa / MasterCard

Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
1,5%
Consumer cards issued within the EU/EEA

Visa / MasterCard

Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
2,95%
Company cards and cards from outside EU/EEA

Vipps

Tilgjengelig for norske sluttkunder
1,5%
Available for Norwegian end-consumers

Swish

Tilgjengelig for svenske sluttkunder
1,5%
Available for Swedish end-consumers

Faktura

La kundene utsette betalingen i 30 dager
1,5%
Let your customers pay within 30 days

Delbetaling

Delbetaling fra Walley fra 3 til 36 måneder.
1,5%
Installments by Walley from 3 to 36 months.
*Hvis gjennomsnittlig ordre er lavere enn 250 kr i løpet av en måned, vil en avgift på 1 kr legges til transaksjonsavgiften.