Våre priser

Checkout

Enkle priser‍
‍Ingen oppstartsavgift.

Transaksjonsgebyr

1,95% + 1 kr*

Månedsavgift

195 kr

Detaljerte transaksjonsgebyrer

Visa / MasterCard

Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
1,95% + 1 kr
Consumer cards issued within the EU/EEA

Visa / MasterCard

Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
2,95% + 1 kr
Company cards and cards from outside EU/EEA

Vipps

Tilgjengelig for norske sluttkunder
1,95% + 1 kr
Available for Norwegian end-consumers

Swish

Tilgjengelig for svenske sluttkunder
1,5% + 1 kr
Available for Swedish end-consumers

MobilePay

Tilgjengelig for danske og finske sluttkunder
1,95% + 1 kr
Available for Danish and Finnish end-consumers

Faktura

La kundene utsette betalingen i 30 dager
1,95% + 1 kr
Let your customers pay within 30 days

Faktura B2B

La bedrifter utsette betalingen i 30 dager
2,3% + 1 kr
Let businesses postpone their payment by 30 days

Delbetaling

Delbetaling fra Walley fra 3 til 36 måneder.
1,95% + 1 kr
Installments by Walley from 3 to 36 months.