Priser Checkout

Prisene beregnes av et fast behandlingsgebyr, pluss et gebyr fastsatt av betalingsmetoden per transaksjon
 • Ingen oppstartsgebyrer
 • Lokale betalingsmetoder
 • Checkout optimalisert for høyre konvertering
 • Administrer alle utbetalinger i ett Backoffice
TRANSAKSJONSGEBYR
1
kr
Behandlingsgebyr
+
1.5
%
Gj.snitt avgift per betalingsmetode
Månedsavgift
195
kr
Månedsavgift

Priser Split Payment

Prisene beregnes av et fast behandlingsgebyr, pluss et gebyr fastsatt av betalingsmetoden per transaksjon.
 • Ingen oppstartsgebyrer
 • Skalerbare prismodeller
 • Utviklerfokusert API-dokumentasjon
 • Rask onboarding (AML/KYC/KYB) for dine selgere
 • Avanserte splitt-regler
 • Nordiske betalingsmetoder
 • Lokal ekspertise
 • White label er tilgjengelig
Transaksjonsgebyr
1
kr
Behandlingsgebyr
+
1.75
%
Gj.snitt avgift per betalingsmetode
Utbetalingsgebyr
5
kr
Per utbetaling
Månedsavgift
995
kr
Månedsavgift

Transaksjonsgebyrer i Norge per betalingsmetiode

Norway
Betalingsmetode
Støttede Land for sluttkunder
Dintero BEhandingsgebyr
Avgift per betalingsmetode
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
2.95
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
2.95
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Norway
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Sweden
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Finland
Denmark
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Norway
Sweden
Finland
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
2.5
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.75
%
Detaljer
Forbrukerkort utstedt innenfor EU/EØS
+
1.75
%
Firmakort og kort utstedt utenfor EU/EØS
+
Norway
Checkout
%
B2C faktura
+
1.75
%
B2B faktura
+
%
B2C delbetaling
+
1.5
%