>

Split Payment for plattformer og markedsplasser

La sluttkundene dine kjøpe fra flere selgere i samme ordre, og tjen penger på transaksjoner.
30 kr
230 kr
280 kr
350 kr
350 kr
YummyFoodz
2
1
1
TastyCakes AS
BurgerMate AS
1
Gjør det mulig for dine sluttkunder å bestille fra flere selgere i én ordre.
Lag enkle eller avanserte regler for splitt-utbetaling, og tjen penger på dine selgeres transaksjoner.
Bruk lokale betalingsmetoder
Spill av på nytt
__wf_reserved_dekorativ
Skalerbare priser
Vi vil at virksomheten din skal vokse sammen med oss. Derfor tilbyr vi skalerbare prismodeller for å gjøre virksomheten din konkurransedyktig i markedet.
__wf_reserved_dekorativ
White label
For å styrke din merkevare maksimalt, gir Dintero deg muligheten til å benytte tjenestene våre som "white label". Dette betyr at du kan dra nytte av vår avanserte teknologi uten at det går på bekostning av din egen merkeidentitet.
__wf_reserved_dekorativ
Rask onboarding
I dagens marked er KYC, AML og KYB en stor del av hver plattform og markedsplass. I en verden med høy risiko, bygger vi verktøyene virksomheten din trenger for å etterleve regelverket i alle ledd.
__wf_reserved_dekorativ
Avanserte splitt-regler
Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å velge på deres premisser. Vi imøtekommer noen av de mest komplekse "splitt"-behovene på markedet med vår OMS-arkitektur.
__wf_reserved_dekorativ
Lokal ekspertise
Betalingsuniverset er mer komplekst enn noen gang. Det kan virke som det dukker opp en ny betalingsleverandør hver uke. Vi dykker ned i detaljene og hjelper våre partnere med den nødvendige innsikten for å kunne skape den beste reisen for dine selgere og sluttkunder.
__wf_reserved_dekorativ
Nordiske betalingsmåter
Vårt team har tung kunnskap om det nordiske betalingslandskapet med vår erfaring fra tradisjonell e-handel. Derfor har vi inngått samarbeid med lokale "betalings-lommebøker" for å sørge for best mulig konvertering.

Inviter selgere

Inviter selgere til plattformen din gjennom din Dintero Backoffice-konto eller gjennom vårt API. Alt du trenger å gjøre er å legge til noen få detaljer om selgerne, så tar vi oss av resten.
 • Send invitasjon med kun noen få detaljer
 • Legg til flere lokasjoner per selger om nødvendig
 • Legg til din egen "branding" på invitasjonen
Land
Org. number
992 992 435
Seller ID
Seller 01
Send invitasjon
Valuta
NOK
Navn på bedrift
BurgerMate AS
Addresse
45 Main St, Oslo
Date of birth
1978-01-01
Andre som kontrollerer selskapet?
Ja
Nei
Vilkår for bruk
Jeg godtar herved Dintero utbetaling til selgeravtale
Er du, noen leder eller eier en politisk utsatt person? (PEPP)
Ja
Nei
Eierskap
60%
Signaturrett
John Doe
Signaturrett epostadresse
Skriv inn e-post
Bekreft
Ultimat eier
Jane Smith

Selgeren fullfører forhåndsutfylt deklarasjonsskjema

Once you've sent your seller invitation, your sellers will receive an automatically pre-filled Declaration Form, fully compliant with all KYC regulations. All they have to do is verifying that the information is correct, add a few more details if necessary, and confirm.
 • Automatically pre-filled declaration form
 • Seller can update data if needed
 • Saves time and minimizes errors
 • Fully compliant with KYC regulations

Se status på onboarding av dine selgere

For å gi deg total oversikt over fremdriften til selgerne dine i onboarding-prosessen, gir vi deg løpende og oppdaterte statusoppdateringer. Disse statusene er tilgjengelige i Dintero Backoffice, men kan også sendes direkte til deg gjennom vårt API
 • Full kontroll over onboarding-prosessen
 • Status tilgjengelig gjennom både API og Dintero Backoffice
 • Lar deg vite når en selger blir aktivert
Navn på selger
Status
BurgerMate AS
Venter på deklarasjon
Grillet Sushi AS
Venter på deklarasjon
Potetmos AS
Venter på signatur
Club Sandwich AS
Til manuell behandling
TastyCakes AS
Aktiv
Corndog AS
Aktiv
Trinn
Basert på eksempelsum på 100
30
70
Del 1
30% av totalen til Plattform
Del 2
70% av totalen til TastyCakes AS
Rediger
Slett

Lag dine egne regler for å splitte utbetalinger

Du har fleksibiliteten til å strukturere utbetalingene dine etter prosentandeler, faste beløp, en kombinasjon av begge, eller andre tilpassede regler som passer dine behov. Dette kan enkelt utføres enten via vårt API eller ved bruk av den brukervennlige modulen i Dintero Backoffice.
 • Lag så enkle eller komplekse regler du vil
 • Regler kan lages gjennom API eller i Dintero Backoffice
 • Kan brukes med Vipps og alle andre betalingsmetoder
UK flag

Quickr - Onboarding og overvåking

Effektiviser onboarding-opplevelsen din og fanger automatisk risikobeslutningsdata i ett raskt og enkelt dashbord.
 • Alt i ett verktøy for KYC/AML
 • Forbedre skjemautfylling av ferdigfylt bedriftsinformasjon
 • Automatisert onboarding og overvåking
 • Overvåking og varsler

Scalable price models

We want your business to grow with us, that why we offer scalable pricing to enable your business to be competitive in the market.

White label

In order to build your brand as strong as possible, Dintero offers the option to white label our services. You will benefit from our sophisticated technology, without losing brand recognition.

Quick onboarding

In todays market KYC, AML, KYB is a big part of every platform and marketplace. The stakes are higher than ever, and we build the tools your business needs in order to be compliant at every level.

Advanced split rules

Our developers love to give businesses the option to choose. We cater to some of the most complex split cases in the market with our OMS architecture.

Local expertise

The payment jungle is more complex than ever. It seems like there is a new payment method every week. We deep-dive into the specifics, and help our partners with the insight needed in order to create the best journey for your sellers and buyers.

Nordic payment methods

Our team has profound knowledge in the Nordic payment landscape with our experience from traditional e-commerce. That is why we have partnered up with the local payment wallets in order to secure the best conversion possible.

Onboarding and KYC

Invite sellers

Invite sellers to your platform through your Dintero Backoffice account or through our API. All you have to do is adding a few details about the sellers, and we'll take care of the rest.

Read our API documentation →

 • Send invitation with minimal details
 • Add multiple locations per seller if needed
 • Add your own branding
Invite new seller
Country
Org. number
992 992 435
Seller ID
Seller 01
Send invitation
Currency
NOK

Sellers complete pre-filledDeclaration Form

Once you've sent your seller invitation, your sellers will receive an automatically pre-filled Declaration Form, fully compliant with all KYC regulations. All they have to do is verifying that the information is correct, add a few more details if necessary, and confirm.

 • Automatically pre-filled declaration form
 • Seller can update data if needed
 • Saves time and minimizes errors
 • Fully compliant with KYC regulations
Declaration Form
Company name
BurgerMate AS
Address
45 Main St, Oslo
Date of birth
1978-01-01
Others controlling the company?
Yes
No
Terms of service
I hereby accept the Dintero Payout to Seller Agreement
Are you, any manager or owner a politically exposed person? (PEP)
Yes
No
Ownership
60%
Name of signatory
John Doe
Signatory email
Enter email
Confirm
Ultimate owner
Jane Smith

View onboarding status of sellers

In order to give you full control of how far along your sellers are in the onboarding process, we provide you with updated statuses. These can be found in Dintero Backoffice, but can also be relayed to you through API.

Read our API documentation →

 • Full control of onboarding process
 • Status available through both API and Dintero Backoffice
 • Lets you know when a seller is activated
Seller name
Status
BurgerMate AS
Waiting for declaration
Grilled Sushi AS
Waiting for declaration
Mashed Potato AS
Waiting for signature
Club Sandwich AS
In manual review
TastyCakes AS
Active
Corndog AS
Active
Dintero Backoffice

Set your own rules for splitting payouts

You can have your payouts be split in percentages, flat fees, a combination of both, or use other specific rules tailored for your needs. This can all be done through our API or you can use our easy-to-use module in Dintero Backoffice.

 • Create as simple or complex rules as you want
 • Can be set through both API and Dintero Backoffice
 • Can be used with Vipps and all other payment methods
Rule details
Steps
Based on example sum of 100
30
70
Split 1
30 % of the total to Platform
Split 2
70 % of the total to TastyCakes AS
Edit
Delete

Let's talk!

Are you a platform or marketplace looking for a partner that will help make your life easier? Let's talk, and see how we can work together.