Våra priser

Split Payment

Enkla priser.
Ingen bindningstid.
Ingen startavgift.

Transaktionsavgift

1,95%*

Månadsavgift

195 kr

Avgift per utbetalning

5 kr

Detaljerade transaktionsavgifter

Visa / MasterCard
Konsumentkort utfärdade inom EES
1,75%
Consumer cards issued within the EU/EEA
Visa / MasterCard
Företagskort och kort från utanför EU/EES
2,95%
Company cards and cards from outside EU/EEA
Vipps
Tillgänglig för norska slutkunder
1,75%
Available for Norwegian end-consumers
Swish
Tillgänglig för svenska slutkunder
1,75%
Available for Swedish end-consumers
Faktura
Låt dina kunder betala inom 30 dagar
1,75%
Let your customers pay within 30 days
Delbetalning
Delbetalning från Walley från 3 till 36 månader.
1,75%
Installments by Walley from 3 to 36 months.
*Om den genomsnittliga ordern är lägre än 250 SEK under en månad, tillkommer en avgift på 1 SEK på transaktionsavgiften.