Priser Checkout

Priserna beräknas utifrån en fast expeditionsavgift, plus en avgift som bestäms av betalningssätt per transaktion.
 • Inga startavgifter
 • Lokala betalningsmetoder 
 • Optimerar checkout för konverteringsfrekvenser
 • Hantera alla utbetalningar i en Backoffice
Transaktionsavgift
1
kr
Adminis­trativ avgift
+
1.5%
Genom­snittlig avgift per betalnings­metod
Varje betalningsmetod har sin egen transaktionsavgift. Den genomsnittliga avgiften visas här, men för att se alla avgifter per betalningsmetod, se den detaljerade översikten.
Månadsavgift
195
kr
Månads­avgift

Priser Split Payment

Priserna beräknas utifrån en fast expeditionsavgift, plus en avgift som bestäms av betalningssätt per transaktion.
 • Inga startavgifter
 • Skalbara prismodeller
 • Utvecklarfokuserade API-integrationer
 • Snabb onboarding (AML/KYC/KYB) för dina säljare
 • Avancerade splitt-regler
 • Nordiske betalingsmetoder
 • Lokalt expertis
 • White label tillgänglig
Transaktionsavgift
1
kr
Behandlingsgebyr
+
1.75%
%
Genomsnittlig avgift per betalningsmetod
Utbetalningsavgift
5
kr
Per utbetalning
Månadsavgift
995
kr
Månadsavgift

Transaktionsavgifter i Sverige per betalningsmetod

Norway
Betalningsmetod
stödda länder för slutkonsumenter
Dintero Administrativ avgift
Avgift per betalningsmetod
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
2.95%
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
2.95%
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Norway
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Sweden
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Finland
Denmark
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Norway
Sweden
Finland
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
2.3%
B2C delbetalning
+
1.5%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Global
Kommer snart
1
kr
+
1.5%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
1.5%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
1.5%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
1.5%
Norway
Sweden
Kommer snart
1
kr
+
3,50 kr + 2,79%
Detaljer
Konsumentkort inom EES
+
3,50 kr + 2,79%
Inte konsumentkort inom EES
+
Norway
Checkout
B2C faktura
+
3,50 kr + 2,79%
B2B faktura
+
B2C delbetalning
+
3,50 kr + 2,79%