Hvordan oppnå gründerdrømmen

June 2, 2020
“Man må tørre å tenke stort. Hvis man ikke blir litt mørkredd av sine egne tanker, tenker man sannsynligvis ikke stort nok”, forteller styreleder i Dintero Johan Reinsli da vi snakket med han om hans posisjon som investor i Dintero. Han er en av fire Dintero-investorer vi har intervjuet om akkurat det å investere og hvordan man oppnår gründerdrømmen. 

Fortell litt om deg selv. Hvem er du, og hvordan har du endt opp der du er i dag? 

Min jobbmessige bakgrunn er at jeg har jobbet med betalingsløsninger siden 1987. Jeg har erfaring fra MasterCard, DnB og eget selskap som jeg startet i år 2000 sammen med to kamerater og som etter 5 år ble solgt til FirstData. Jeg var der i to år før jeg ble selvstendig næringsdrivende og påtok meg en rekke styreverv.

Jeg har jobbet for tre ulike Private Equity (PE) selskap som har vært veldig interessant og gitt nyttig lærdom. Jeg har styreerfaring fra både børsnoterte og private selskaper i ca 10 land, og har vært både styreleder, vanlig medlem og rådgiver til ulike styrer. I dag er jeg styreleder i Dintero og styremedlem i en M&A-rådgiver som heter Infima AS. Jeg gikk av som styremedlem i Payex AS i januar 2020. 

Ellers: Snart 60 år, gift og har tre unger. Går på ski og kjører spor for skiforeningen på vinteren. 

Styreleder i Dintero Johan Reinsli snakker om hvordan man kan oppnå gründerdrømmen
Styreleder i Dintero Johan Reinsli snakker om hvordan man kan oppnå gründerdrømmen


Hva var det med Dintero som gjorde at du valgte å investere i selskapet, og hva slags forventninger har du til Dintero i fremtiden?

Jeg kjente Daro fra tiden hans i dSafe da jeg hjalp han litt i salgsprosessen av selskapet. Videre så operer Dintero i det markedet jeg kjenner veldig godt og fortsatt er aktiv i. Jeg tror den sterke knytningen som gjøres mellom et svært komplett tilbud på innløsning av betalingstransaksjoner, på tvers av plattform (omnichannel) og kundeengasjement, samt kundeadministrasjon/rewards er et svært sterkt tilbud til brukerstedene i dag og årene framover. De berøringsfrie løsningene har dessuten vist seg å være svært ettertraktet som følge av koronaviruset.

Jeg liker veldig godt å jobbe med små selskaper og start-ups. Kostnadene er lave, vinnerviljen er enorm, og samtidig har man begrensede ressurser å bruke mot aktører som ofte kan virke å ha utømmelige ressurser tilgjengelig. 

Og så er det Daro selv. Han er en litt unik person, som kan følge med på det utviklerne gjør, guide og sette retning for dem for så å snu seg rundt og forhandle aksjonæravtaler med nye aksjonærer eller selv gjennomføre alt som faller inn under en ny emisjon. Han er en imponerende person på mange måter. 


Er det flere selskap du er involvert i, kan du si noe om hvilke? Og hva slags kriterier ser du etter før du velger å investere i et selskap, finnes det noen fellestrekk?

Min hovedinntektskilde kommer fra aktive investeringer, så jeg har en lang rekke investeringer som gir avkastning i større eller mindre grad. De fleste andre investeringer er i større selskaper og indekser. I slike sammenhenger er likviditet viktig, og i økende grad er jeg også opptatt av hva selskapene gjør på SDG(Sustaibanle Development Goals) siden. Bærekraft er blitt en viktig faktor for mine investeringer fordi det handler om håndtering av risiko på ulike fronter. 

Av mindre selskaper som er i vekstfasen kan jeg nevne Infima AS. Det jeg så etter her, og som gjorde at jeg gjerne ville være med, var en kombinasjon av Folkene - det handler alltid om de først og Forretningsmodellen og markedet. 


Du har lang fartstid fra fintech-bransjen. Hvilke erfaringer har du gjort deg og hva er det viktigste du føler du har lært fra denne tiden?

At de fleste faktisk ikke lykkes, men at man allikevel ikke må gi opp. Litt brutalt, men min erfaring er at dette er veldig vanskelig. Våg å være tøff og sett ned foten når du mener noe går i gal retning.  Det som er ekstremt viktig (særlig for gründeren) er at man finner rette eier tidlig. Det er bedre å vente en runde eller to bare for å være sikker på dette. 

Komplementær kompetanse er viktig. De ledende personene må ikke være for like og heller ikke for nære venner, for det kommer helt sikkert til å gå en kule varmt. 

En start up bør også etter min mening også ha med seg en rådgiver eller coach som har gjort de fleste tingene før.


Hvilke tips har du til de som sitter på en gründerdrøm eller en god ide som de ønsker å få realisert?

Det blir jo mye av det samme som jeg sier over. Team. Tenke stort. Sikre seg omgivelser/rådgivere etc. som man stoler på fullt ut og som beviselig har gjort dette før. 

Dagens verden er ekstremt åpen og ting skjer så vanvittig fort. Derfor er det å kunne ta en telefon til en kjenning i Østerrike, USA eller England av nesten uvurderlig betydning i en utviklingsfase. Evnen til å inngå partnerskap blir derfor også en egenskap en grunder i dag må ta til seg. Og når man så har bestemt seg for å søke partnerskap, skal man ikke spare penger på å bruke gode advokater og rådgivere på å sikre at man får den best mulige avtalen i et slikt partnerskap.