Auto-capture

Updated:
Apr 27, 2023

Hva er auto-capture:

Når en ordre godkjennes, vil det lage en autorisasjon i nettbanken til sluttkunden som gir deg som selger tillatelse til å trekke en gitt sum penger. På faktura-ordre vil det gi deg som selger en autorisasjon til å opprette en faktura når du sender ut varen til kunden din. Auto-capture (eller automatisk trekk) er når en ordre fullføres, dvs pengene trekkes, helt automatisk uten at du som selger må gå inn og manuelt behandle ordren.

Hvem kan ha auto-capture:

Regelverket sier at man ikke skal trekke penger på en ordre før man har sendt ut varen til kunden din. For de aller fleste nettbutikker, så vil man derfor måtte gå inn i nettbutikkens administrasjonsside og behandle hver enkelt ordre. Om man derimot selger varer som leveres til kunden i selve salgsøyeblikket, så vil man som oftest kunne velge å trekke pengene automatisk.

Eksempler på bedrifter som bør vurdere å ha auto-capture aktivert er de som:

  • Selger digitale varer
  • Er restauranter som selger mat og drikke
  • Selger varer som må spesialbestilles (f.eks. t-skjorte med eget design)

Info om transaksjonsgebyrer:

Når man har auto-capture aktivert, vil man alltid bli belastet for hele transaksjonsgebyret uansett om man gjør retur eller ikke.

Om man derimot behandler ordre manuelt, vil man kunne kansellere ordren før man har trukket pengene, og dermed ikke bli ilagt transaksjonsgebyr. Man vil ved manuell behandling også kunne trekke bare deler av autorisert beløp, og da vil man kun få transaksjonsgebyr basert på det beløpet man faktisk trekker.

For å aktivere auto-capture, kontakt vår support.

Do your prefer talking to us?

Get help from one of our payment experts.
Or call us at +47 22 34 34 54