Create API keys

Updated:
Dec 7, 2023

Estimated time: 2-3 minutes

For å kunne bruke Dintero Checkout, må du opprette nøkler som er unike for din Dintero-konto. Deretter må disse nøklene legges inn i din integrasjon eller Dintero-plugin. Se hvordan du oppretter nøkler i neste avsnitt.

Nettbutikk eller fysisk kassesystem

For å bruke Dintero Checkout fra en nettbutikk med en Dintero-plugin eller et kassesystem, følg dette avsnittet.

1. Logg inn på din konto i Dintero Backoffice

2. Trykk på innstillinger og API-klienter

3. Velg Checkout-klient

4. Skriv inn navn på din Checkout-klient

5. Lagre og/eller kopier dine nøkler

Egen integrasjon

For å bruke Dintero Checkout gjennom en egen integrasjon og manuell konfigurering, følg dette avsnittet.

1. Logg inn på din konto i Dintero Backoffice

2. Trykk på innstillinger og API-klienter

3. Velg Avansert oppsett

4. Velg hvilke rettigheter og miljø som skal gjelde for API-klienten

5. Lagre og/eller kopier dine nøkler

Etter du har laget dine nøkler

Når du har kopiert dine nøkler og lagt dem inn i enten Dintero-pluginen til nettsiden din, kassesystemet ditt, eller din egen integrasjon mot Dintero, kan du lukke dette vinduet. Om du mister nøklene du laget, kan du alltids trykke "Roter nøkler", som sletter de gamle nøklene og lager nye, eller du kan helt enkelt bare lage et nytt sett nøkler ved å følge denne guiden fra begynnelsen én gang til.

Do your prefer talking to us?

Get help from one of our payment experts.
Or call us at +47 22 34 34 54