Konverteringsoptimalisering – Slik øker du konverteringen i nettbutikken

August 17, 2023
Som nettbutikkeier vet du hvor avgjørende det er å tiltrekke seg besøkende til nettbutikken din. Men det som virkelig utgjør en forskjell er å sørge for at de besøkende ikke bare blar gjennom produktene dine, men også fullfører kjøpet. Det er her er konverteringsoptimalisering (CRO) trer inn i bildet.

Hva er konverteringsoptimalisering (CRO)?

Konverteringsoptimalisering, ofte forkortet som CRO, handler om å gjøre strategiske justeringer på en nettside for å forbedre konverteringsraten. I e-handel betyr dette å øke antallet besøkende som faktisk fullfører en ønsket handling, som å legge produkter i handlekurven og gjennomføre kjøpet.

Hvorfor bruke tid på konverteringsoptimalisering av nettbutikken?

Å jobbe strategisk med konverteringsoptimalisering fører med seg en rekke fordeler som kan ha direkte positive effekt på din nettbutikks suksess:

Økt konverteringsrate – økt fortjeneste

Å øke konverteringsraten er nøkkelen til å maksimere fortjenesten. Ved å gjøre små justeringer i nettbutikkens design, brukervennlighet, betalingsprosess og produktbeskrivelser, kan du overbevise flere besøkende om å fullføre kjøpene sine. Selv en liten økning i konverteringsraten kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen din.

Optimalisert brukeropplevelse

En god brukeropplevelse er en forutsetning for at besøkende skal komme inn på og bli værende på din nettside. Således påvirker det også konverteringsraten. Nettbutikker som laster raskt, er enkle å navigere og gir tydelig pris om produkter og priser, tiltrekker seg og beholder flere kunder. Ved å optimalisere brukeropplevelsen på tvers av enheter, øker du sjansen for at besøkende blir til kunder.

Datadrevet beslutningstaking

Konverteringsoptimalisering er ikke en tilfeldig innsats. Ved å samle inn og analysere data om besøkendes atferd på nettstedet ditt, kan du identifisere flaskehalser og utfordringer i kjøpsprosessen. Dette gjør det mulig for deg å ta informerte beslutninger om hva som skal endres for å forbedre konverteringsraten.

Hvordan jobbe med CRO?

Markedet endrer seg stadig, og derfor er også konverteringsoptimalisering et kontinuerlig arbeid. Under finner du en rask oversikt over hva som inngår i arbeid med CRO, og en nedlastbar guide som forklarer hvordan du stegvis kan jobbe for å øke konverteringsgraden.

1. Analyser nettstedet ditt

Før du begynner å gjøre endringer i nettbutikken din, må du forstå hvordan besøkende samhandler med siden. Bruk verktøy som Google Analytics og Hotjar for å spore besøkendes atferd og forstå hvordan de kommer inn på siden, hvordan de beveger seg rundt, hva de klikker på og hvor de eventuelt faller av.

2. Identifiser potensielle problemer

Basert på innsamlet data, identifiser områder der besøkende kanskje støter på problemer. Dette kan inkludere sider med høy frafallsfrekvens (besøkende som forlater siden uten å gjøre noe), lang lastetid, uklare CTA-er, komplisert navigasjon og så videre.

3. Sett tydelige og målbare mål

Definer klare mål for CRO-arbeidet. Målene kan for eksempel være å øke konverteringene på en bestemt side, redusere antall trinn i kjøpsprosessen, eller forbedre gjennomføringsgraden for et spesifikt mål.

4. Lag hypoteser

Basert på de identifiserte problemene og målene du har satt, må du nå lage hypoteser for hva som kan forbedres. Hvis du for eksempel merker at mange besøkende forlater handlekurven uten å fullføre kjøpet, kan en hypotese være at å fjerne unødvendige trinn i kjøpsprosessen vil øke konverteringsraten.

5. A/B-testing

Gjennomfør A/B-tester for å teste hypotesene dine. Dette innebærer å opprette en alternativ versjon av siden (variant B) der du gjør én eller flere endringer basert på hypotesen din. La variant A være den nåværende siden (kontrollgruppen). Del besøkende tilfeldig mellom variant A og B, og analyser resultatene for å se hvilken variant som presterer bedre.

6. Analyser resultater

Etter å ha kjørt testene, analyser resultatene nøye. Se på konverteringsrate, gjennomsnittlig tid brukt på siden, antall fullførte handlinger og så videre. Dette vil gi deg innsikt i hvilke endringer som faktisk påvirker konverteringsraten positivt.

7. Implementer endringer eller forkast hypotesene

Implementer endringene som førte til en betydelig forbedring i konverteringsraten, og forkast hypotesene som ikke viste seg å gi positive resultater. Husk å holde oversikt over alle endringer og resultater for fremtidig referanse.

8. Kontinuerlig optimalisering

CRO er en kontinuerlig prosess, så fortsett å overvåke nettstedets ytelse, samle inn data, danne nye hypoteser og gjennomføre tekster. Små endringer kan ha stor innvirkning på lang sikt.

Gratis verktøy: Slik jobber du for å øke konverteringen

Last ned denne gratis guiden med konkrete tiltak for hvordan du kan jobbe med konverteringsoptimalisering for å oppnå vekst i bedriften.